In English

På Svenska


Multimedia

Här kan du lyssna på ljudinspelningar av tal undervatten med Ping mobil dyktelefon:

Avståndstest*: 10 meter, 50 meter, 100 meter, 200 meter,
300 meter, 500 meter, 1000 meter.
Dykare**: djup 20 meter

*Audiofiler inspelade mellan två dykskötarenheter. Testerna utförda på grunt vatten.
** Tal från en dykarenhet till en dykskötarenhet.

 

2014 Ping Marinelektronik
Senast uppdaterad 2014-06-19